Gå inn i staden | Magnimix |

Tro

Jeg er kristen.

For vintreets greiner er der to, eller tre, krav å oppfylle. Hvis greinene ikke oppfyller disse kravene vil de bli saget av og kastet på ilden.

For det første må greinen være ansvarlig. Den må være tilgjengelig for stammen. En må elske Gud av hele sitt hjerte, av all sin forstand og med all sin kraft. En må alltid være åpen for sevjen i stammen. En må være ren.

For det andre må greinen være pålitelig. Den må være virksom som bærer av stammen. En må elske sin neste som seg selv. En må gi frukt. En må være pen.

Ei grein må være ren for å være pen. Det er umulig for ei grein som ikke er åpen for stammen å gi god frukt.

Et godt tre skilles fra et dårlig tre på frukten. Et godt tre vil gi frukt som er fin føde, som gir god smak, og som har frø i seg. Et dårlig tre, til forskjell, vil kjennes ved om man tåler frukten. Et dårlig tre setter seg selv foran den som spiser av frukten.

Jesus Kristus, Sønnen, er det sanne vintre og sanne kristne er greinene på treet. Faderen er vingårdsmannen. Som greinene på treet skal vi være tro og vi skal vise tro. Vi blir rettferdiggjorte ved tro, og ved tro alene. Et tredje krav til greinene kan angies, nemlig det at vi skal ha tro. Vi må tåle å bli beskåret. Vi må tåle tukt.