Gå inn i staden | Magnimix |

🤍 REUBENMÅL

"Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres."
Matteus' evangelium 5:3


Grunnstein: [ Forward ].
... | Peter | .

Veien inni byen er redegjort for på
| Magnimix |.

Vennligst gå inn i staden via en av delene i muren. Ellers vil ikke Trixnix være imøtekommende.