Gå inn i staden | Magnimix |

🤍 REUBEN

- Reaksjonsdannelse Ikke å bli oppgitt
- Reactive formation Not to be stated

Forsvaret er ikke sykt om det er bevisst. Forsvar være teit til forskjell fra leit.