Gå inn i staden | Magnimix |

🤍 REUBEN

Gå inn til staden:
| Magnimix |


: [ Smykke ]

"... Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres. ..."
Matteus' evangelium 5:3


Grunnstein: | Forward |.
...  Peter  .