Gå inn i staden | Magnimix |

Info

1.trixnix.com

Mitt navn er Anders Woje Ellingsen. Jeg kaller meg Vaksinius, hva som er Vaccinius på Engelsk. Jeg er selverklært prest for Jesus Kristus, og jeg har skapt dette på internett, som er ment å være det Nye Jerusalem. Denne siden er en av tolv samlinger av dikt, seks på norsk og seks på engelsk, som sammen er som en mur rundt staden. Diktene er holdepunkter. De tolv diktsamlinger er som porter i muren til den stad som Trixnix er, og på forsiden er der en link til selve staden.

Priset være Herren Jesus Kristus, vår Gud! Alt hva jeg har skapt har jeg laget i tro på Kristus.

Vær velkommen!